برق - شبکه های انتقال و توزیع
 
قالب وبلاگ
[ 89/01/12 ] [ 6:12 ] [ کمال کمالی ]

انواع پست های فشار قوی

در حالت کلی و از دید کاربردی پست های فشار قوی را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی نمود :

1-     پست های بالا برنده ولتاژ Step Up Substation 

2-    پست های توزیع (کاهنده ولتاژ) Distribution Substation 

3-    پست های کلیدی Switching Substation   

 

·         پست های بالا برنده ولتاژ Step Up Substation 

ولتاژ تولیدی ژنراتورها بعلت محدودیت هایی که در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده و برای انتقال اقتصادی قدرتهای زیاد به فواصل طولانی لازم است که ولتاژ آنها افزایش یابد . بنابراین معمولاً در نیروگاههای بزرگ که از مراکز مصرف دور می باشند ، لازم است پستهایی به منظور تبدیل ولتاژ به ولتاژ بالاتر (که مقدار آن بستگی به فاصله و قدرت انتقالی دارد) احداث گردند . به این پست ها که وظیفه افزایش ولتاژ تولیدی را دارند پست های افزاینده می گویند .

·         پست های توزیع (کاهنده ولتاژ) Distribution Substation 

ولتاژ انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کنندگان بایستی در حد مطلوب کاهش داده شود تا بتواند قابل مصرف باشد ، این کاهش ولتاژ از طریق پست های کاهنده و یا پست های توزیع صورت می گیرد . ولی باید توجه داشت که کاهش ولتاژ از مقدار خیلی زیاد به مقدار خیلی کم از طریق ایستگاههای توزیع با قدرت کم اقتصادی نمی باشد و بنابراین لازم است که این ولتاژ در چند مرحله کاهش داده شود .

·         پست های کلیدی Switching Substation   

این پست ها در واقع هیچگونه تبدیل ولتاژی انجام نمی دهند بلکه فقط کارشان ارتباط خطوط مختلف شبکه به یکدیگر است . لازم به تذکر است که ممکن است پست هایی در شبکه وجود داشته باشند که ترکیبی از هر یک از پست های فوق باشند . بعنوان مثال قسمتی از پست نیروگاهی می تواند با کاهش ولتاژ عمل توزیع را نیز انجام دهد و یا در پستی علاوه بر انجام عمل ارتباط خطوط مختلف عمل تبدیل یا کاهش ولتاژ نیز صورت بگیرد .

پستها از نظر کلی و موقعیت قرار گرفتن تجهیزات به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :

1-     پست های باز (بیرونی) Outdoor

پست های باز ، پست هایی هستند که تجهیزات فشار قوی آنها در محوطه باز قرار دارند و مستقیماً در معرض تغییرات شرایط جوی غیر قابل کنترل می باشند .

انواع پست های باز :

- پست های معمولی Conventional Substation

- پست های گازی Gas Insulated Substation (GIS)

- پست های هوایی Pole Mounted Substation

 

پست های معمولی :

پست هایی هستند که عایق ، بین فازها و قسمت های برقدار با زمین هوای آزاد می باشد پس بنابراین لازم است فواصل معینی بین قسمتهای برقدار برقرار باشد و علاوه بر آن برای ایمنی افرادی که در محوطه پست عبور و مرور می کنند ، فواصل مشخص و معینی بین تجهیزات با زمین در نظر گرفته شود . در پست های معمولی تجهیزات مستقیماً در معرض عوامل جوی از قبیل آلودگی و غیره می باشند . این پست ها در مواقعی که با محدودیت هایی از قبیل زمین ، آلودگی و غیره روبرو نیستیم کاربرد داشته و اقتصادی ترین نوع پست ها در ولتاژهای بالا می باشند .

 

پست های گازی GIS :

پست هایی هستند که قسمت های برقدار تجهیزات (بخصوص تجهیزات سوئیچگیر) در داخل محفظه های فلزی پر شده از گاز SF6 قرار دارند . این محفظه فلزی دارای پتانسیل صفر (زمین) بوده بنابراین رعایت فواصل مشخص الزامی نیست . لازم به تذکر است که SF6 گازی دارای خاصیت عایقی بسیار خوبی در فشارهای بالا بوده و معمولاً در پست های فشار قوی نقش بسیار عمده ای در جهت کاهش ابعاد و همچنین بی اثر نمودن آلودگی های محیط به عهده دارد . در مواردی خاص مانند محدودیت فضا در نصب می توان این پست ها را به صورت خاص و Outdoor نصب نمود .

 

پست های هوایی :

کاربرد پست های توزیع (هوایی) در ولتاژهای 20 کیلوولت به پایین و با قدرت کم می باشد که معمولا در نقاط شهری و یا روستاها بر روی تیرهای برق نصب می گردند و با هزینه بسیار کمی نیز احداث می گردند و عمده ترین تجهیزات آنها ترانسفورماتورها می باشند .

 

2.       پست های بسته (داخلی) Indoor

پست های داخلی پست هایی هستند که تمام تجهیزات فشار قوی آنها (که در اکثر آنها معمولا ترانسفورماتورهای قدرت در فضای آزاد نصب می شوند) در محوطه پوشیده قرار دارند .

اصولا کلمات indoor و outdoor در مورد اکثر تجهیزات فشار قوی بکار برده می شود و در واقع معرف نحوه کاربرد وسیله مزبور از نظر نصب در فضای آزاد و یا بسته می باشد . بدیهی است که تجهیزات outdoor بایستی دارای شرایط ویژه ای از نظر شرایط جوی محیط (درجه حرارت ، آلودگی و ...) باشند که لزوماً تجهیزات indoor دارای چنین ویژگیهایی نمی باشند .

انواع پست های بسته (Indoor) :

- پست های گازی GIS

- پست های معمولی Conventional

 

پست های گازی :

در بعضی از مناطق که به عللی از قبیل کمبود جا و یا آلودگی بیش از حد (مناطق ساحلی) امکان احداث پست های معمولی نمی باشد ، از پست های گازی استفاده می شود . همانطوری که قبلا هم اشاره شد در این پست ها   قسمت های برقدار در محفظه های فلزی پر شده از گاز قرار دارند ضمناً تجهیزات نسبت به یکدیگر و یا زمین کاملا ایزوله نصب می گردند .

این پستها ممکن است بصورت رو زمینی و یا زیر زمینی نیز طراحی شوند . در کشورهایی که زمین از ارزش      فوق العاده بالایی برخوردار است مثل کشور ژاپن ، این پستها در طبقات زیرین ساختمان های بزرگ قرار می گیرند و ترانسفورماتورهای آنها از سیستم خنک کنندگی آبی استفاده می نماید .

 

پست های معمولی :

پست هایی هستند با ولتاژ پایین (تا حدود 63 کیلوولت) که برای جلوگیری از افزایش اثرات آلودگی محیط و محدودیت های شهری بصورت بسته احداث می شوند . این پست ها تا ولتاژ 132 کیلوولت نیز وجود دارد ولی باید توجه داشت که در ولتاژهای بالا به لحاظ بزرگ شدن ابعاد ، هزینه ایجاد ساختمان زیاد بوده و معمولا اقتصادی  نمی باشد . این پستها در ولتاژهای پایین به صورت های کیوسکی ، زیرزمینی و غیره نیز وجود دارند .

 

[ 88/01/29 ] [ 23:21 ] [ کمال کمالی ]
[ 86/10/11 ] [ 9:21 ] [ کمال کمالی ]

تعداد مقره لازم در خطوط هوایی

 

230

132

60

33

20

11

3.3

0.4

ولتاژ فاز به فاز kv

-

-

-

1

1

1

1

1

مقره میخی

12 تا 16

7 تا 9

4

3

2 یا 3

2

-

-

مقره آویزی و کششی

[ 86/08/24 ] [ 1:9 ] [ کمال کمالی ]

علل سوختن دسته کات اوت فیوز و راههای پیشگیری آنها

دانلود

[ 86/07/19 ] [ 13:27 ] [ کمال کمالی ]

                                

                                                 

 

نکاتی در تعیین مسیر خطوط هوایی توزیع

 

خطوط هوایی توزیع که انرژی برق را از محل مبدا به محل مصرف انتقال می دهند ، باید از مسیر مناسبی عبور کنند . در واقع ، برای اتصال دو نقطه مسیرهای مختلفی وجود دارد و باید مسیری انتخاب نمود تا نکات زیر تا حد امکان در آن رعایت شده باشد :

 

1-      کوتاهترین طول برای خط انتقال انرژی انتخاب شود ،

2-      از ایجاد زوایای بی مورد دوری شود ،


ادامه مطلب
[ 86/06/10 ] [ 14:35 ] [ کمال کمالی ]

                                                 

مقره های بشقابی ، به طور اختصار به صورت زیر مشخص می شوند :

 

dxb-c   M&E

 

-          قطر بشقاب بر حسب میلی متر :d [mm]  ،

-          ارتفاع بشقاب بر حسب میلی متر :b [mm]  ،

-          فاصله خزشی بر حسب میلی متر :c [mm]  و

-          مقاومت الکترومکانیکی مقره بر حسب M&E می باشد .

 

به عنوان مثال متداول ترین مقره بشقابی در شبکه توزیع ایران ، به صورت254x146-280 15000Lb  یعنی مقره بشقابی با قدرت مکانیکی 15 هزار پوندی (معادل 70 کیلو نیوتن) به قطر 254 میلی متر و ارتفاع 146 میلی متر می باشد که فاصله نشتی آن 280 میلی متر است .
[ 86/05/19 ] [ 11:33 ] [ کمال کمالی ]

مقره مهار

 

مقره مهار

 

در خطوط توزیع ، برای پایه های واقع در ابتدا و انتهای خط ، و یا برای پایه های قرار گرفته در زاویه و به منظور خنثی کردن نیروی کششی که از یک طرف به پایه وارد می شود ، از سیم فولادی مهار استفاده      می شود این سیم مهار از یک طرف به سر تیر محکم می شود و از طرف دیگر به میله مهار و صفحه مهار در عمق 2 متری داخل زمین محکم می گردد . برای ایمنی و حفاظت بیشتر ( که اگر احتمالاً سیم مهار در بالا از طریق میلگرد تیر بتنی برق دار گردید ، سیم مهار در نزدیکی زمین برق دار نشود ) ، در وسط سیم مهار از مقره مهار استفاده می شود و سیم های مهار از دو طرف به مقره مهار متصل   می شوند . این مقره به گونه ای است که اگر شکسته شود سیم مهار رها نمی شود و البته باید تحمل نیروی کششی سیم مهار را داشته باشند . این مقره به صورت یک شش وجهی استوانه ای می باشد که دارای دو سوراخ عمود بر هم است . سیم مهار از طرف بالا به سوراخ پایینی وارد و از وجه مقابل به روی همان سیم برگشته و پیچانده می شود تا محکم گردد . سیم مهار طرف پایین نیز به طور مشابه ، روی سوراخ بالایی وارد و خارج می شود . بدین ترتیب ، ضخامت بین دو سوراخ ، سیم های بالایی و پایینی مهار را از هم ایزوله می کند .

 

[ 86/05/08 ] [ 19:12 ] [ کمال کمالی ]
برای جستجو در باره انواع مقره ها از کلمات زیر استفاده کنید .

Disc Insulators

Pin Insulators

Post Insulators

Transformer Bushing

[ 85/08/27 ] [ 8:11 ] [ کمال کمالی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب